Föredrag & samtal: Vägen mot den gröna staden

Vyer över två moderna städer med mycket grönska

Torsdag 22 mars kl. 18.00-19.45

Balansen mellan bevarande och exploatering kan vara svår i moderna städer. Kan staden växa och samtidigt vara en grön stad? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Och vilka intressen står i fokus för stadsplaneringen?

Kom och lyssna på Henrik Waldenström, som arbetar med urban grönska och ekosystemtjänster på WWF, och Karin Meyer, miljöutredare på Miljöförvaltningen Göteborgs stad.


Senast uppdaterad: 2018-03-28 16:44