Föredrag: En hållbar befolkningsutveckling

Porträtt av föredragshållaren Frank Götmark

Torsdag 15 mars kl. 18.00-19.00

Den stora folkökningen leder till ökad konsumtion och resursförbrukning vilket förvärrar miljöproblem. Frank Götmark berättar om det internationella forskningsprojektet som ska fokusera på möjliga lösningar.

Arrangeras av Göteborgs Biologiska Förening.