Föredrag: En hållbar befolkningsutveckling

Porträtt av föredragshållaren Frank Götmark

Torsdag 15 mars kl. 18.00-19.00

Den stora folkökningen leder till ökad konsumtion och resursförbrukning vilket förvärrar miljöproblem. Frank Götmark berättar om det internationella forskningsprojektet som ska fokusera på möjliga lösningar.

Arrangeras av Göteborgs Biologiska Förening.

Senast uppdaterad: 2018-03-28 16:44