Kapten kryp, tempus och planetskötarna

En man med hatt bakom en fantasimaskin

Lördag 14 april kl. 13.00-13.45

Bli en planetskötare! Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som leder ända bort till Amazonas regnskog. Vi följer med Kapten Kryp som reser runt jorden och träffar olika djur som lever i naturen. Under resans gång blir Kapten Kryp alltmer inspirerad att vilja bli planetskötare. Träffa stora kryp och ta del av hoppfulla framtidstips som kan förändra liv.

Aktiviteten är en del av Skräpdagar på Naturhistoriska som vi gör för att uppmärksamma det skräp som vi lämnar efter oss och som inte bara skadar djur och natur utan även kostar pengar att städa upp. Många djur misstar skräp för mat eller fastnar i skräp och skadar sig. Den här veckan kan du hjälpa oss att plocka skräp och lära dig mer om hur skräp ska sorteras och slängas. Du kan även träffa Kapten Kryp, gå en tipspromenad och spela på skräphjulet. 

Skräpdagarna är ett samarrangemang med Göteborgs Stad och Håll Sverige Rent.

Senast uppdaterad: 2018-02-14 15:56