Tema: Urbanisering

En gul blomma växer ut ur stenvägg

Lördag 17 mars kl. 12.00-15.00

Våra städer växer ständigt och det påverkar grönytor, biologisk mångfald och vår tillgång till naturen. Hur mycket grönyta behöver vi ha per invånare och var ska den finnas? Hur kan vi behålla våra viktiga pollinatörer och hur mycket plats har vi till odling i staden?

Tillsammans med Naturskyddsföreningen bjuder vi in till en temadag med diskussioner kring dessa frågor. Det kommer även att finnas en utställningsyta med aktörer som arbetar med frågorna på olika sätt.

Håll utkik här på www.gnm.se för ett detaljerat program.

Senast uppdaterad: 2018-01-15 16:15