Besökshiss - tillfälligt ur funktion

Symbol/piktogram för hiss

Museets ordinarie besökshiss är tillfälligt ur funktion. I väntan på reparation av hissen finns en transporthiss att tillgå. Med den nås våning 3 men inte våning 4.

Museets ordinarie besökshiss är tillfälligt ur funktion. I väntan på reparation av hissen finns en transporthiss att tillgå. Den går till utställningarna på våning 3 - Tillfälliga utställningar, Fiskar och reptiler, Valsalen och Livets historia och myllrande mångfald. Vår temporära besökshiss når dock inte upp till våning 4 - Däggdjurssalen och Fågelgallerierna.

Vi hoppas att hissen snart ska vara lagad och att det inte skapar för mycket besvär för dig som besökare.