Ekologi & biologisk mångfald

I denna lektion lär vi oss om hur naturen hänger ihop. Varför måste myror finnas för att en fjäril ska kunna existera? Gör det något om arter försvinner från jorden? Varför försvinner de? Kan de komma tillbaka?

Med hjälp av museets utställningar förklarar vi begreppet ekologi och ger tydliga exempel på hur allt hänger ihop och varför det är viktigt att värna om naturen och den biologiska mångfalden. Arter och hela ekosystem världen över hotas av bland annat skogsskövling, miljögifter, jakt, fiske och klimatförändringar.

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en förståelse för vad ekologi är och att uppmärksamma dem på att den livsviktiga mångfalden hotas på många sätt. Vi vill också väcka hopp och stimulera till att eleverna tar ställning och agerar i resurs- och miljöfrågor.

Välkomna på en lektion som gör skillnad!

Praktisk info

Lektionslängd: 40 minuter.
Gruppstorlek: Max 30 elever per grupp. 
Lektionen passar: Högstadiet och gymnasiet. 
Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder. 
Möteplats: Museet öppnar för allmänheten kl.11.00.
Har ni har bokat en lektion innan kl.11.00 så kommer en 
pedagog och möter upp er utanför entrén. 

Boka en museilektion

Bokning av lektioner för höstterminen 2018 öppnar den 17 augusti kl. 9.00. Första veckan tar vi bara emot bokningsförfrågningar via e-post. Invänta bokningsbekräftelse.

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Telefonbokningen öppnar den 4 september kl.10.00.

Ring oss på:  010 - 441 42 30.   

Du kan även boka våra lektioner via www.museilektioner.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26