Lån av vetenskapligt material

Preparat och föremål ur våra vetenskapliga samlingar kan lånas ut för att användas i forskning. Här hittar du mer information om hur du går till väga.

Låneförfrågan

För lån och prov, vänligen fyll i formulär för låneförfrågan nedan och skicka till ansvarig person för aktuell djurgrupp. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Ladda hem blankett för lån/provtagning på svenska 
(Word-dokument 111 kb, öppnas i nytt fönster) 

Loan requests

For loan of specimens and samples, please fill in the request form below and send to the appropriate curator. See contact details at the bottom of the page.

Download form for loan/sampling in english
(Word-document 111 kb, opens in new window)

 

Kontakt lån av vetenskapligt material

Kennet Lundin, parasitmaskar och marina evertebrater
Tfn: 010-441 42 45 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26