Gå in i Malmska valen

Numera öppnar vi bara Malmska valen ett fåtal dagar per år. Ett sådant tillfälle börjar närma sig! Den 11 augusti kl.17.00-19.30 är du välkommen att göra ett besök i Malmska valens gap.

11 augusti kl. 17:00 - 19:30

Välkomna att klättra in i valens gap

Under årets Västerhavsvecka - torsdag den 11 augusti kl.17.00-19.30 ges möjligheten att klättra in i gapet på den över 150-åriga, monterade Malmska valen. Museets guider Ted och Christel finns med och berättar kort om valens historia.

När kan man gå in i Malmska valen nästa gång?

Efter Västerhavsveckan den 11 augusti  kl.17.00-19.30 är nästa inplanerade tillfälle till museets årliga julmarknad. Kommer det upp något ytterligare tillfälle annonseras det här på hemsidan. 

Öppet gap vid speciella tillfällen

På grund av Malmska valens höga ålder (151 år), öppnar vi den bara vid särskilda tillfällen såsom på Valborgsmässoafton, kring riksdagsvalet (vart fjärde år) och på museets årliga julmarknad i december.