Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar

I museets stora samlingar finns 10 miljoner djur, 18 000 skelett, 18 000 geologiska objekt och mer än 25 000 foton från expeditioner, forskningsresor med mera.

Sök i de Zoologiska samlingarna

Museets stora samlingar utgör en viktig kunskapsbank inför framtiden. Verksamheten handlar om att tillgängliggöra och vårda samlingarna, men omfattar också insamling av djur och service gentemot allmänhet, forskare och institutioner både i Sverige och utomlands.Forskare kommer hit från hela världen för att studera våra samlingar och de används även inom olika typer av naturvårds-projekt. 
Till söksidan för de Zoologiska samlingarna

Fotografier

Här kan du söka bland de mer än 25 000 fotografier från expeditioner, forskningsresor och museets arbete.

 

Den geologiska samlingen

Den geologiska samlingen består av runt 18 000 objekt. Dessa är uppdelade i mineral, bergarter och fossil samt material från gruvfält och expeditioner.

Typsamlingen

Typer är det exemplar av ett djur som är bärare av en arts vetenskapliga namn. Man baserar bekrivningen av arten på typen som finns sparad som referensexemplar någonstans i världen. Typerna är väldigt betydelsefulla för forskningen världen över.

 

Bensamlingen

Bensamlingen består av drygt 18 000 skelett och skelettdelar. I samlingen ingår samtliga grupper av ryggradsdjur från hela världen. Det unika benlexkonet är ett användbart redskap för forskare från flera discipliner.
Läs mer om bensamlingen