An Ordinary Boy

Vad ser du när du blickar in i en spegel? Troligen är det du själv som tittar tillbaka på dig. Men vad gör du när din spegelbild inte stämmer överens med den du är? Under två decennier levde André Olofsson i en gestalt som inte var hans egen. En dag stod sanningen klar för honom: den enda möjligheten för att orka leva vidare, var att korrigera det som var fel – hans kropp.

Fotografen Ciprian Gorga och journalisten Kristin Helgesson Svenske har följt André Olofsson i vardagslivet med kompisarna, på besök hemma hos föräldrarna, vid möten med psykologer, sociologer, logopeder och läkare samt vid hans operationer. Resultatet blev en bok, en film och en utställning. An Ordinary Boy är berättelsen om Andrés liv före och efter operationen.

An Ordinary Boy visas på Göteborgs Naturhistoriska Museum 25 maj – 15 juni. Mer om utställningen hittar du på Västarvets webbsida: http://www.vastarvet.se/anordinaryboy

Praktisk information om lektionen

Den 31 maj och 1 juni erbjuder Västarvets pedagog visningar för högstadiet årskurs 8-9 samt gymnasiet under två dagar. Visningen är 40 minuter lång och ges i helklass. Visningarna ges 31 maj och 1 juni Kl. 10.00 – 10.40 Kl. 11.00 – 11.40 Kl. 13.00 – 13.40 Kl. 14.00 – 14.40.