Bildserie över marina snäckor på svenska västkusten

I museets årstryck 1969-1975 presenterade vi en bildserie över de framgälade snäckorna som lever vid den svenska västkusten​. Det är ungefär hälften av de ca 330 arter av snäckor som finns vid västkusten, men ännu finns inget sammanfattande arbete över alla våra marina snäckor och denna bildserie har varit mycket svåråtkomlig. Dessutom är teckningarna vackra i sig. Därför återpublicerar vi den digitalt, med brasklappen att namn och taxonomi behöver uppdateras.

Illustration av två småsnäckor av släktet Alvania från Framgälade snäckor från svenska västkusten.

Kontakt:

Kontakta gärna museets expert på marinbiologi och marina snäckor.

Kennet Lundin,
tfn: 010-441 42 45
epost:  kennet.lundin@vgregion.se

Något sammanfattande arbete över svenska västkustens marina snäckor (ca 330 arter) har aldrig getts ut. Det har därför varit svårt att överblicka faunan och artbestämma. Men för att underlätta identifieringen av de mindre skalförsedda arterna, så publicerade museet i sitt årstryck under åren 1969-1975 en serie med bilder av nästan alla de små framgälade snäckarterna (som tidigare kallades prosobranchier) som förekommer vid svenska västkusten, som tidigare levt där och numera endast kan påträffas i subfossila avlagringar, samt i några fall även arter som ännu ej påträffats men kan antas ändå finnas eller komma att finnas i svenska vatten.

Nu publicerar vi Bengt Hubendick och Anders Waréns sammanställning Framgälade snäckor från svenska västkusten igen då den sedan länge varit svåråtkomlig.

Ladda hem pdf-dokumentet Framgälade snäckor från svenska västkusten (27 MB, öppnas i nytt fönster)

Källor:

Anders Warén stod för sakinformation och Bengt Hubendick för textutformning och redigering. Till grund för bilderna ligger skisser som utförts av Bengt Hubendick, vilka sedan skickligt renritades. Bilderna 1-154, 156-201 och 218-224 har renritats av Huberta Revay, bilderna 155, 202-204 och 234-237 av Olle Svartholm samt bilderna 205-217, 225-233 och 238-284 av Cynthia Beauchamp.

Hänvisning:

För uppdaterad taxonomi hänvisas till MolluscaBase.