Mystisk nakensnäcka kan vara ny art

I början av hösten hittade två dykare en okänd nakensnäcka i Idefjorden. Arbetet med att ta reda på vilken sort det är har rört sig från Göteborg till San Fransisco och Moskva, men nakensnäckan är fortfarande oidentifierad. Faktum är att det kan röra sig om en helt ny art.

Foto: Mats Larsson

Vill du veta mer om nakensnäckor? Till exempel om draknudingar, klyvfransläppar, ögonfläckiga stumpnudingar eller knottriga gurknudingar? Kennet Lundin och Klas Malmberg har skrivit boken 
Svenska nakensnäckor.

Det var dykarna Michael Lundin och Mats Larsson som hittade den märkliga nakensnäckan i september. Eftersom de inte kände igen den samlade de in några exemplar och tog med sig till Göteborgs Naturhistoriska Museum. 

Här hamnade de hos marinbiologen Kennet Lundin. Inte heller han kände igen arten och därför inleddes arbetet med att försöka identifiera den.

- Vi fick bra sekvenser av COI, den så kallade barcode-genen som ofta används för artidentifiering. Men det visade sig att det inte fanns några sekvenser på internet av den invasiva arten Cuthona perca som vi kunde jämföra med, för att få veta om det var den arten eller inte, säger Kennet Lundin.

För att lösa problemet kontaktade han en annan nakensnäckexpert, Terry Gosliner i San Fransisco. 

Tänderna viktig pusselbit

- Jag visste att de hade exemplar av Cuthona perca i museisamlingen där. Nu visade det sig att vår nuding inte var den arten ändå, på grund av stora olikheter i formen på tänderna på rasptungan. Skönt att kunna avskriva den risken! ​Det var Fredrik Pleijel på Göteborgs Universitet som förtjänstfullt hade gjort ett mikropreparat av tänderna. 

Kennet Lundin kunde alltså avbeställa nakensnäckorna från USA. Men frågan om vad nakensnäckan från Idefjorden egentligen var för art var ju fortfarande obesvarad. Genmässigt matchade den inte heller någon av de andra arterna av kamnudingar, släktet Cuthona, som finns i Sverige.

- Rör det sig om en ny art för vetenskapen? Kanske det! Den kan höra till ett artkomplex, som är nära besläktat med rödbrun kamnuding, Cuthona concinna, och eremitkrabbenuding, Cuthona nana.

På resa till Ryssland

För att klargöra det skickades flera exemplar från Göteborgs Naturhistoriska Museum på en resa österut, närmare bestämt till Alexander Martynov på Moskvas zoologiska museum. Han ska studera och jämföra nakensnäckornas anatomi för att få fram nya svar.

 Samtidigt fortsätter det genetiska arbetet med att studera mysterienudingen i samarbete med den spanska forskaren Leila Carmona vid Göteborgs Universitet, säger Kennet Lundin.

Sakta men säkert närmar sig alltså lösningen på gåtan med den okända nakensnäckan från Idefjorden.