Förebygg spridning av spansk skogssnigel

Det här kan du tänka på för att undika spridning av spansk skogssnigel.

•Var försiktig vid inköp av nya plantor! Spola eller skölj av rotsystemet på växterna - snigelägg eller snigelungar kan finnas i jorden. •Undvik att ta in växter eller jord från områden där vi vet att snigeln finns. •- Släng inte trädgårdsavfall eller jord ute i naturen. •Döda insamlade sniglar - släpp inte ut dem på nya platser! •Håll rent i trädgården! Kvarlämnat skräp och skräphögar kan vara utmärkta tillhåll för sniglar. Ta bort svampar. Avlägsna fallfrukt. •Kompostera i slutna kärl! Undvik öppna komposter, speciellt typ 'avfallshög'. En sådan kompost kan vara tillhåll för 1000-tals sniglar. •Vattna på morgonen. Undvik kvällsvattning - sniglarna är nattaktiva djur! Vattna direkt vid plantorna och undvik vattning över stora ytor. •Skörda grönsaker och rotfrukter i tid!