Räddningsexpedition för Taurusgrodan

Göteborgs Naturhistoriska Museum gör tillsammans med Nordens Ark och turkiska forskare, en insats för att rädda den utrotningshotade grodan Rana holtzi i Taurusbergen i södra Turkiet. Grodan är mycket sällsynt idag och finns bara i två små vatten, Karagöl och Cinigöl på 2500 meters höjd.

Kontakt för mer information om räddningsprojektet

Göran Nilson, 010-441 42 43, goran.nilson[at]vgregion.se


LänkarTaurusgrodan Rana holtzi förekom i ett mycket stort antal tills man planterade ut en karpfisk i de små sjöarna för några år sedan. Idag är arten nästan helt borta då fisken äter upp rom och larver.

Göran Nilson från Göteborgs Naturhistoriska Museum och Claes Andrén från Nordens Ark arbetar tillsammans med Turkiska forskare med ett räddningsprogram för grodan. Teamet arbetar i fält för att göra en populationsuppskattning, bedöma hotbilden och framtiden för grodan. Dessutom kommer en population genom avel hållas i laboratorium på Nordens Ark, inför framtiden.