Museets samarbete med BioVeL

Den europeiska organisationen BioVeL tillhandahåller ett virtuellt e-laboratorium och utvecklar virtuella arbetsflöden som stödjer forskning om biologisk mångfald. Nu används museets data från Jägersköldsexpeditionen i ett pilotprojekt.

Inom Biodiversity virtual e-Laboratory bedrivs ett pilotprojekt med LifeWatch och Göteborgs Universitet i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum. Via Artportalen används data från Jägersköldsexpeditionen som samkörs med data från marin miljöövervakning och från Svenska artprojektets marina inventering.

Målet är att utveckla ett effektiv virtuellt arbetsflöde eller work-flow. Det virtuella e-laboratoriet är tänkt att fungera som ett verktyg för undersökningar av långsiktiga förändringar i artsammansättning av marin bottenfauna, såväl som andra organismer och miljöer. Med hjälp av olika dataset från äldre och nyare inventeringar kan det bli ett användbart hjälpmedel för forskare.

Ladda ner en rapport om samarbetet med BioVeL (Pdf-dokument 2,91 MB, öppnas i nytt fönster)