Statens vilt

Statens vilt Alla valar, björn, varg, lo och många rovfåglar är exempel på djur som tillhör ”Statens vilt”. Det innebär att de efter sin död tillfaller staten. Vi tar emot djuren, dokumenterar dem och tar prover i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.