Om Göteborgs Naturhistoriska Museum

Välkommen till Göteborgs äldsta museum, den biologiska mångfaldens hus!

Information & kontakt

Besöksadress:

Museivägen 10

Postadress:
Box 7283
402 35 Göteborg

Tfn: 010-441 44 00
gnm@vgregion.se 

Verksamheten vid Göteborgs Naturhistoriska Museum drivs av Västarvet - Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet

En mycket bra upplevelse i Swedish Welcome's certifiering

Vi ingår i Swedish Welcome, för
bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling. Läs mer om certifieringen

Välkommen till den biologiska mångfaldens hus!

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Det bildades 1833 med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund. Museet flyttade 1923 från Ostindiska huset till en egen nyuppförd byggnad i Slottsskogen och fick 1981 en tillbyggnad med utställningslokaler och verkstäder.

Museets samlingar omfattar ca 10 miljoner djur och den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av jordens fauna - från encelliga amöbor till den stolta afrikanska elefant som tronar i däggdjursalens mitt.

I den marina sektionen återfinns en ung blåval och i avdelningen om människans utveckling kan vi möta en skalenlig kopia av Lucy. Unikt för museet är Olof Gyllings välbevarade dioramor som förblivit orörda sedan 20-talet. Museets permanenta utställning rymmer också ett antal förklaringsmodeller till olika naturvetenskapliga skeenden. Därtill arrangeras föredrag inom relevanta områden, med såväl interna som externa föreläsare.

Sedan den 1 januari 1999 ägs och drivs museet av Västra Götalandsregionen. Sedan 2003 ingår vi i Västarvet. Museet är medlem i NAMSA - Naturhistoriska museers samarbetsorganisation – och dess europeiska motsvarighet CETAF. Vi ingår även i ICOM, International Council of Museums, en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet med syfte att utveckla och förbättra världens museer.