Göteborgs Naturhistoriska Museum
- en mycket bra upplevelse

Vill du veta mer om hur vi sköter oss när det gäller städning, gästvänlighet och hållbarhet? Göteborgs Naturhistoriska Museum är certifierat som "en mycket bra upplevelse" av organisationen Swedish Welcome och här kan du läsa mer om vad det betyder.

Vi ingår i Swedish Welcome, för bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling.

Swedish Welcome har hämtat sin arbetsmetod från bland annat Skottland och Nya Zeeland, där certifieringen sedan många år är ett uppskattat och väletablerat mått på kvalitet och hållbarhet inom turistnäringen. I Sverige introducerades certifieringen 2012 i ett pilotprojekt där fyra av Västarvets besöksmål ingick bland 100 deltagande verksamheter.

Målet är att vara ett väletablerat nationellt certifieringssystem för kvalitet och hållbarhet, som i sin tur leder till bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling för hela den svenska besöksnäringen.

Hemliga gäster 

De besöksmål som väljer att bli medlemmar i Swedish Welcome får bland annat besök av professionella, hemliga gäster, så kallade "mystery guests", som utvärderar verksamheten efter noga utarbetade kriterier och därefter återkommer med en checklista.

För Göteborgs Naturhistoriska Museums del gjorde Swedish Welcome sitt första inkognitobesök 2014, och det resulterade i omdömet "en mycket bra upplevelse". 

Bland annat fick vi beröm på områden som interiör och exteriör, städning, trygghet och energi, vatten och avfall. Andra områden som Swedish Welcome bedömer är gästinformation, gästvänlighet och tillgänglighet. Certifieringen ska nämligen ge en helhetsbild av besöksmålet som både kan vara till nytta för blivande gäster och i verksamhetens utvecklingsarbete.

Vill du veta ännu mer om bedömningen av Göteborgs Naturhistoriska Museum kan du gå in på vår medlemssida på Swedish Welcomes webbplats.