Föredrag: Genusperspektiv på biologi

Porträtt på föredragshållaren

Fredag 17 augusti kl. 15.00-16.00

Biologin är inte könsneutral, enligt evolutionsbiologen och genusvetaren Malin Ah-King som skrivit boken ”Genusperspektiv på biologi”. Forskarnas föreställningar om kön har inverkat på teorier om djur, celler, bakterier, hjärnan, hormoner och befruktning. Vilka frågor man ställer har betydelse för svaren och i förlängningen teoribildningen. Till exempel så påverkar kulturella föreställningar tolkningen av djurs beteende. 

Föredraget är en del av Pride på museet och hålls på svenska.

Senast uppdaterad: 2018-08-20 10:39