Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Föredrag: Havsförsurning - klimatförändringens lika onda tvilling

Marko Reinikainen

Torsdag 28 april kl. 18.00-19.00

De flesta vet att koldioxid (CO2) är en växthusgas som förorsakar uppvärmning av klimatet. Det är inte lika väl känt att koldioxid också leder till att våra hav försuras.

Havsförsurningen beror på att koldioxid som släpps ut i atmosfären även tas upp av haven, där kemiska reaktioner leder till att vattnet blir surare, d.v.s. att pH sjunker.

Till dags dato kan man redan observera att pH i världshaven sjunkit.

Denna process fortgår, och framtiden är – liksom för den globala uppvärmningen – beroende av hur väl man lyckas bromsa utsläppen.

Eftersom pH i haven har varit relativt stabilt i miljoner år, är livet i haven anpassat till de förhållanden som varit rådande.

Observerade och kommande sänkningar i pH utgör därför ett hot mot ett stort antal marina arter och ekosystem. Hoten gäller inte minst arter vars skal eller skelett byggs av kemiska ämnen som innehåller kalk. Dessa byggstenar är nämligen extra känsliga för havsförsurning. Även andra processer – ibland även överraskande sådana – är känsliga för ett sjunkande pH.

Under detta föredrag kommer hot mot allt det fina och skyddsvärda som finns i våra hav att illustreras och exemplifieras, både för världshaven och för svenska vatten. Tankar kring vad havsförsurning innebär med tanke på våra alternativ för att bekämpa effekterna av klimatgaser presenteras också.

OM FÖREDRAGSHÅLLAREN:

Marko Reinikainen arbetar som havsmiljöexpert och verksamhetschef vid Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) i Göteborg. Han är också docent i akvatisk miljöbiologi vid Åbo Akademi i Finland.

Senast uppdaterad: 2022-05-03 10:40