Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Facit till pågående tipspromenader

Här hittar du facit till museets tipspromenader.

Facit tipspromenad höstlovet 2021

Tipspromenaden finns att gå från från lördag 30 okt till söndag 15 nov.
Läs mer om hur du deltar här >

Fråga 1: Rätt svar - 1 Fågelskelettet är ihåligt
Fråga 2: Rätt svar - 1 Amazonfloden är världens vattenrikaste flod
Fråga 3: Rätt svar - 2 Honan hos lyrfågeln har korta fjädrar för att hon
ska kunna gömma sig när hon lägger ägg
Fråga 4: Rätt svar - X Jako är en papegoja med grå och orangea fjädrar
Fråga 5: Rätt svar - X Gamar äter döda djur de hittar
Fråga 6: Rätt svar - 1 Andfåglar har simhud mellan tårna
Fråga 7: Rätt svar - X Både fåglar och ödlor lägger ägg med skal
Fråga 8: Rätt svar - X Vandringsalbatrossen väger 8 kg

Question 1: Correct answer - 1 The bird skeleton is hollow.
Question 2: Correct answer - 1 The Amazon River is the world´s most water-rich river
Question 3: Correct answer - 2 The female of the lyrebird has short
feathers so that she can hide while laying eggs
Question 4: Correct answer - X Grey parrot/Jako is a parrot with grey and orange feathers
Question 5: Correct answer - X Vultures eat dead animals they find
Question 6: Correct answer - 1 Ducks have webbed feet
Question 7: Correct answer - X Both birds and lizards lay eggs with shells
Question 8: Correct answer - X The wandering albatross weighs 8 kg

 

Senast uppdaterad: 2021-11-03 14:49