Nu piffar vi till den snart 100 år gamla museibyggnaden

Vecka 19 startar museets fastighetsägare Higab ett omfattande arbete med att renovera musebyggnadens exteriör. Tegelfasaden kommer stärkas, fönsterna restaureras och delar av taket läggas om.

Förberedelserna startar vecka 19, renoveringen vecka 21. Arbetet beräknas vara klart under 2020. I etapp 1 (2019) ingår södra halvan av gamla byggnaden, i etapp 2 (2020) norra halvan av gamla byggnaden.

Så rörs du som museibesökare

Inga uppfarter för gångtrafikanter kommer stängas av. Länk till hitta hit >> Museet är öppet som vanligt. Länk till museets öppettider >>

Det enda som kan komma att påverka dig som besökare är en något förhöjd ljudnivå under vissa perioder.

Om du har frågor kontakta gärna museets reception eller maila infolådan gnm@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-30 16:29