Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fältstudier för högstadiet och gymnasiet

Vi har två fältstudier som passar elever i högstadiet och gymnasiet. Lektionerna är Liv i löv och Liv i vatten och fokuserar på naturvetenskaplig undersökningsmetodik. En viktig del är väcka upptäckarglädjen hos eleverna och skapa intresse för naturen.

Liv i löv

Under lektionen Liv i löv får eleverna genomföra en fältstudie där de undersöker djurlivet i förnan. Eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen som de sedan ska besvara genom att arbeta på samma sätt som forskare gör när de inventerar markfaunan. Eleverna börjar med att samla in material med ett förnasåll i ekbacken utanför entrén till museet. När tillräckligt material är insamlat går vi in till vårt undervisningsrum. Där börjar undersökningsarbetet. Eleverna ska finna de djur som kommit med i sållprovet för att sedan undersöka dem med stereoluppar, räkna antal och göra artbestämningar. Museipedagogen lär ut principen i hur man nycklar, vi använder oss då av en bestämningsduk. När djuren är hittade, räknade och artbestämda har vi en gemensam avslutning kring resultaten. 

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i förnan och att arbeta naturvetenskapligt.

Praktisk info

Längd: 80 minuter
Gruppstorlek: Max 24 elever. Är ni fler än 24 elever rekommenderar
vi att boka två lektionstillfällen. 
Passar: Högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.
Övrigt: Observera att lektionen delvis är utomhus, kläder efter väder.
Ta gärna med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll. 

Liv i vatten

Under lektionen Liv i vatten får eleverna genomföra en fältstudie vid Ödledammen (Kikardammen) i Slottsskogen. Lektionen övar elevernas färdigheter i att planera sitt arbete, testa sin hypotes och utvärdera sitt resultat. Museipedagogen ger eleverna en naturvetenskaplig frågeställning som de ska besvara genom sin fältstudie. Pedagogen visar även vilket material som de ska använda sig utav, t.ex. vattenhåvar och bestämningsduk.

Med bestämningsduken kan eleverna nyckla de arter de hittar, museipedagogen visar hur detta går till. Mot slutet av lektionen samlas vi för en gemensam avslutning.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i dammen och att arbeta naturvetenskapligt

Praktisk info

Längd: 80 minuter 
Gruppstorlek: Max 30 elever. Är ni fler än 24 elever rekommenderar 
vi att boka två lektionstillfällen. 
Passar: Högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.
Övrigt: Observera att lektionen är en utelektion, kläder efter väder och oömma skor eller stövlar rekommenderas! Ta med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll.
Här möts vi: Vid Ödledammen intill Slottsskogs observatoriet.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26