Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

De 16 miljömålen – en miljölektion för högstadiet

I Sverige har vi bestämt att vi ska arbeta för en bättre miljö genom 16 miljömål. Det finns även ett övergripande mål som handlar om att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Under den här lektionen tar vi med hjälp av museets utställningar upp några av miljömålen och hur vi alla kan bidra till att vi kommer närmare målen.

Under lektionen förklarar vi hur jordens ekosystem, den biologiska mångfalden och vår hälsa påverkas om vi inte lyckas vända trenden och nå miljömålen. Vi tar upp frågor som varför den biologiska mångfalden är viktig och intressekonflikter som uppstår kring begränsade naturresurser. Eleverna får under lektionen möjlighet att reflektera över varför det var så mycket lättare att nå målet om ett skyddande ozonlager än vad det kommer att vara att nå målet om begränsad klimatpåverkan. Till varje miljömål har vi försökt hitta konkreta exempel som eleverna kan relatera till i sin vardag.  Till exempel lusten att köpa en ny tröja vägd mot mängden vatten och energi som behövs för att producera tröjan.

Vi kommer att ta upp några av följande miljömål, meddela gärna om det är något du vill att vi ska prioritera;

  • Frisk luft
  • Giftfri miljö
  • Rikt djur och växtliv
  • Skyddande ozonskikt
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Begränsad klimatpåverkan

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om miljömålen och förutsättningar att ta ansvar för de miljöfrågor de själva kan påverka. Vår målsättning är att eleverna ska lämna lektionen med en känsla av att vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Tips på efterarbete: Låt eleverna arbeta med att ta fram goda idéer på vad vi som samhälle eller individer kan göra för att nå miljömålen. Skicka gärna in era idéer till oss på pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se, vi är nyfikna på vad ni kommer fram till. 

Boka en museilektion

Nytt för 2019: Bokning av alla lektioner görs på www.museilektioner.se. Bokningen för vårterminen öppnar den 7 januari kl. 14.00.

Läs mer om bokning av lektioner här >>


   

Senast uppdaterad: 2018-01-19 14:24