Silverfiskar, spyflugor och andra skadedjur

Detta är en lektion för utbildningar inom restaurang, bageri och livsmedelshantering. Museets entomolog, insektsspecialist, berättar om skadedjur som ni kan träffa på vid livsmedelshantering.

Varför får vi skadedjur och hur kan vi förebygga angrepp?

Lektionen tar upp situationer och platser där man kan stöta på skadedjur vid livsmedelshantering. Med hjälp av stereoluppar tittar vi närmare på några av skadedjuren och lära oss mer om dem. Lektionen berör ett tema som vi alla har nytta av, i synnerhet elever som tänker sig en framtid inom livsmedelsbranschen. Lektionen hålls av museets entomolog, insektsspecialist.

Lektionen vänder sig till utbildningar inom restaurang, bageri och livsmedelshantering.

Syftet med lektionen är att visa olika skadedjur och hur vi kan förebygga angrepp

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26