Om Studielåda Varg

Studielåda Varg kan bokas kostnadsfritt av skolor i Västra Götaland i treveckorsperioder. Läs mer om lådan här.

Studielåda Varg är ett ämnesöverskridande undervisningsmaterial producerat av Västarvet, Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsorganisation. Vi som tagit fram materialet jobbar som pedagoger i Västarvet. Till undervisningsmaterialet hör en studielåda med material och en digital lärplattform med information, lektionsförslag och lärarhandledning.

Spännande föremål

Lärplattformen och materialet i lådan är tänkta att användas parallellt, eftersom innehållet i lärlplattformens texter stöds av innehållet i lådan, samtidigt som elevernas egna utforskande av de spännande föremålen i lådan lockar till fördjupat lärande.

Göteborgs naturhistoriska museum finns fler museilådor som inte ingår i projektet Forska där du står. Dessa lådor kan hyras och hämtas på museet. Till de här lådorna finns ingen digital plattform knuten.

Tre lager

Studielåda Varg är 40 x 40 x 40 centimeter stor och väger sex kilo.
Lådan består av tre lager med föremål.

Lager 1: Vargpäls, älgpäls, vargskalle, rävskalle, korpskalle.
Lager 2: Boken Däggdjur i Norden, monterad skogsmus, lapptyg, snöre. 
Lager 3: Älgklöv, gipsavgjutning av vargspår, två spårkort med varg, hund, räv, lo och älg.

Kontakt vid frågor

Lotta Backman, pedagog
070-537 48 55
lotta.m.backman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:18