Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sveriges första stora fladdermuskonferens vill öka kunskapen och stärka samarbeten kring fladdermöss

Bild på en sydpipistrell

Under tre hela dagar samlas för första gången forskare, representanter från olika myndigheter och andra yrkesgrupper från både Sverige och de nordiska länderna för att diskutera och dela erfarenheter kring hur man arbetar med fladdermöss idag och framåt, vad man kan lära av varandra och för att värna en av jordens äldsta däggdjursdjurgrupper.

Varför behövs det en konferens om fladdermöss i Sverige just nu? - Fladdermöss har fått en allt viktigare roll inom naturvården. Samtidigt saknas fortfarande en hel del kunskap om våra fladdermuspopulationer, som till exempel hur det står till med olika arter, var de övervintrar och om det faktiskt är möjligt att skilja på alla arter genom enbart ljudinspelningar. Det är viktigt att träffas och diskutera hur vi ska värna fladdermöss, hur naturvårdsåtgärder kan genomföras och vilka ytterligare kunskaper vi behöver. Vi behöver en samsyn och ett gemensamt tillvägagångssätt. Här ges en chans att prata med dem som kan fladdermöss bäst säger Johan Eklöf, fladdermusforskare, författare och en av arrangörerna till Svenska Fladdermuskonferensen 2021.

Svenska Fladdermuskonferensen 2021 pågår under helgen 12-14 november när en mycket uppmärksammad konferens – FN:s 26:e klimatkonferens - COP26 i Glasgow – går mot sitt slut. Finns det någon koppling?

- Fladdermössen utgör nästan en fjärdedel av alla däggdjursarter och är på så sätt en mycket viktig del av den biologiska mångfalden. Dessutom är de lite av ansiktet utåt för nattlevande djur och det växande intresset för ljusföroreningar - det vill säga hur en allt ökande mängd artificiellt ljus påverkar livet på jorden. Flera föredrag kommer att handla om ljusföroreningar, men också hur fladdermöss påverkas av klimatförändringar.

Fladdermöss engagerar

Den unga föreningen BatLife Sweden som startade 2019 och står som medarrangör till konferensen, har sedan start velat fånga upp det växande intresset för fladdermöss, och antalet medlemmar bara ökar. Att engagemanget för fladdermöss tilltagit är något Johan Eklöf, fladdermusforskare, författare och en av arrangörerna till Svenska Fladdermuskonferensen 2021också märkt av.

- Fladdermusgrupper på Facebook växer, frågor från myndigheter blir fler och media rapporterar allt oftare om fladdermöss… och då inte bara i negativ bemärkelse (Corona, rabies) utan också i reportage från forskning och inventering.

Kan man se att intresset ökat även vad det gäller forskning/arbetet på myndighetsnivå?
- Efter upptäckten att vindkraftverk kan skada fladdermöss har en hel del insatser gjorts på det området. I samband med det vaknade resten av naturvården och stadsplaneringen och inkluderar nu fladdermöss i många fler naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Forskningen i Sverige är dock på fortsatt låg nivå, på så sätt att det är få forskare som arbetar med fladdermöss. Men det börjar så sakta röra på sig där också och förhoppningsvis blir denna konferens startskottet för en ny generation fladdermusforskare.

Programmet finns här: https://batlife-sweden.se/konferens-2021/

Presskontakt:

Johan Eklöf: johan.eklof@gmail.com
Johnny De Jong: johnny.de.jong@slu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-10 12:48