Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KAN SJÄLV! En ljudupplevelse för de allra minsta 0-2 år

Bild på barn som känner sig fram med händerna

Pågår från 4 oktober till och med 1 december 2019.

Utställningen

I Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen presenteras ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barnens ljudvärld

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Om KAN SJÄLV!

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i åldern 0-2 år. Syftet är att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov. Vi strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter genom att uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet.

I de olika förstudier som vi gjort inom projektet har vi visat att det går att tillgodose de minsta barnens rätt att göra sina röster hörda även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Sedan 2007 har Kan själv! resulterat i tre olika förstudier, lika många utställningar och en mängd föreläsningar för förskolepersonal, studenter och andra som möter små barn. Tack vare de barn som medverkar i förstudierna och besöker utställningarna utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt. Den första Kan själv! utställningen nominerades till Årets utställning 2011.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen turnerar i Västra Götalandsregionen men från och med 2017 erbjuder vi även arrangörer utanför regionen möjligheten att boka utställningen. Läs mer om turnéplanen för KAN SJÄLV! och/eller boka utställningen

Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

Senast uppdaterad: 2019-08-22 16:44