Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Knubbsäl/Harbour seal

Fotograf: Anchor Lee/Unsplash

Knubbsäl 

Knubbsälen är den vanligaste sälen på den svenska västkusten. Den tillhör familjen öronlösa sälar och är liten och slank, med ett rundat huvud och en kort, lite uppåtsvängd nos. 

Knubbsälen kan dyka ned till över 100 meters djup och stanna under ytan i 30 minuter, men oftast gör den grunda dyk på fem till tio minuter. Knubbsälen är tystlåten ovan vattnet och har inga ropande läten på våren som gråsälen. 

Knubbsälen har stor utbredning och finns i nordliga delar av Atlanten och Stilla havet. I Sverige finns en stor population vid västkusten och en begränsad population med ett fåtal individer i Östersjön.  

Faktaruta  
Vetenskapligt namn: Phoca vitulina  
Vikt: 120 kg, (hane), 50 kg (hona)  
Längd: 1,75 m (hane), 1,4 m (hona)
Ordning: Carnivora 
Underordning: Pinnipedia   
Familj: Phocidae  
Livslängd: 35 år  
Dräktighetstid: 11 månader 
Föda: Fisk

Harbour seal

The harbour seal is the most common seal on the Swedish west coast. It belongs to the earless seals, family Phocidae, and is small and slender, with a rounded head and a short, slightly upturned nose. The harbour seal can dive to a depth of over 100 metres, and stay below the surface for 30 minutes, but usually it makes shallow dives for five to ten minutes. The harbour seal is silent above the water and has no shouting calls in springtime, as the grey seal has.

The harbour seal has a wide distribution and is found in the northern parts of the Atlantic and the Pacific. In Sweden there is a large population on the west coast and a limited population with few individuals in the Baltic Sea.

Fact box  
Scientific name: Phoca vitulina
Mass: 120 kg (male), 50 kg (female) 
Length: 1.75 m (male), 1.4 m (female) 
Order: Carnivora 
Suborder: Pinnipedia
Family: Phocidae  
Longevity: 35 years  
Gestation: 11 months  
Food: Fish

Senast uppdaterad: 2022-12-07 08:16