Sök i samlingarna

En viktig del av arbetet med museets samlingar är att digitalisera dem så att de blir tillgängliga och kan användas. Registrering av föremål pågår kontinuerligt och fortfarande återstår en hel del arbete. I dagsläget finns fyra ingångar eller sökfunktioner; sök i de zoologiska samlingarna, sök i insektssamlingen, sök i geologikatalogen samt sök i fotosamlingen.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26