Forskning

Museets vetenskapliga samlingar används regelbundet av forskare och studenter från hela världen, dels vid besök på museet, dels genom utlån. Museet är engagerat i ett flertal forskningsprojekt, i samarbete med olika forskargrupper, både nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26