Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pedagogisk idé

Museets pedagogiska verksamhet riktar sig främst till skolor, barn- och ungdomsgrupper. Här kan du läsa om vårt pedagogiska uppdrag och om hur vi arbetar med pedagogik.

Såhär arbetar vi med pedagogik

Vår pedagogiska verksamhet riktar sig främst till skolor och andra barn- och ungdomsgrupper. Vi skall fungera som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och verksamhet. Vi strävar efter att nå såväl skolor inom Göteborg som skolor i övriga Västra Götalandsregionen. 

Bemötande

Vi möter eleverna under 40 minuter, det är extremt kort tid. Därför strävar vi efter att redan från början skapa en relation och ett möte med eleverna. Museilektionen är interaktiv, vi släpper in elevernas frågor och låter deras intresse styra lektionens inriktning i den mån det är möjligt. 

Pedagogisk idé

Det är svårt att inte imponeras över elefantens storlek, klumpfiskens klumpighet eller blågyltans kärleksliv. Vi använder elevernas fascination och förstärker den genom att berätta intressanta saker. Vi utnyttjar den unika möjligheten att jämföra giraffer och älgar, igelkottar och myrpiggsvin, delfiner och hajar! Vi använder vår fascination över det fantastiska i naturen för att väcka barnens fascination och lust att lära mer.

Kunskapssyn

Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Vi förklarar för eleverna hur vetenskaplig kunskap skapas och att det ligger i vetenskapens natur att kunskapen förändras och utvecklas. Det här är det vi vet i dag, imorgon kan sanningen vara en annan. Vi räds inte svåra frågeställningar om till exempel vetenskap och religion och sex, vi möter eleverna rakt, ärligt och med respekt.

Kompetens

Vi har genom utbildning och erfarenhet både en naturvetenskaplig och pedagogisk kompetens. På museet finns experter och forskare specialiserade på många områden inom zoologi och geologi, vi pedagoger nyttjar gärna deras sakkunskap för att ytterligare vidga vårt eget kunnande.

Styrdokument

Följande styrdokument ligger till grund för vår verksamhet: 
• Barnkonventionen 
• Västra Götalandsregionens handlingsplan för barn och unga 
• Göteborgs Naturhistoriska museums mission 
• Verksamhetsplan för Göteborgs Naturhistoriska Museum 

Dessutom förhåller vi oss till: 
• Läroplan för förskolan (Lpfö98) 
• Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
• Läroplan för gymnasieskolan 2011

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26