Samlingar & forskning

Museets stora samlingar utgör en viktig kunskapsbank inför framtiden. Verksamheten handlar om att tillgängliggöra och vårda samlingarna, men omfattar också insamling av djur och service gentemot allmänhet, forskare och institutioner både i Sverige och utomlands.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26