Vad används samlingarna till?

Våra samlingar omfattar flera miljoner djur och används i forskning och vetenskapliga sammanhang både i Sverige och internationellt. Här kan du läsa om samlingarna som kunskapsbank, hur de används och hur insamlingen sker idag.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26