Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samlingarna som kunskapsbank

Göteborgs naturhistoriska museums samlingar omfattar idag ca 9–10 miljoner djur, insamlade och katalogiserade under 180 år. De är av stort vetenskapligt värde och används i forskning både nationellt och internationellt. Samlingarna hjälper oss att förstå vår miljö, följa förändringar i den och studera evolutionen.

Används i forskning

Museets samlingar har en central betydelse för forskning kring biologisk mångfald och utveckling, och för kartläggandet av miljöförändringar i samhället. Forskare kan till exempel använda ägg och fågelfjädrar ur samlingarna för att studera miljögifters förekomst under längre tidsperioder, eller se miljöpåverkan på havet genom att studera musselskalens årsringar. Innehållet i samlingarna är grunden till, och förutsättningen för, taxonomisk forskning och beskrivning av nya arter.

De stora djurserier som finns här hjälper forskare att systematiskt studera arters utveckling och variation i form, uppbyggnad och släktskap. Det är nödvändigt inte minst för att göra insatser för att skydda den biologiska mångfalden.

Art- och miljöskyddsarbete

I samlingarna finns information om arter och miljöer som inte längre finns kvar, som har utrotats eller försvunnit. Här finns bevis för att en art har funnits vid en viss plats vid en viss tid. Dessa uppgifter gör att forskare kan studera hur en arts utbredning förändras: expanderar, går tillbaka eller kanske dör ut.

Med hjälp av samlingarna kan vi klarlägga omfattningen av förändringarna för att kunna skapa riktade hjälpinsatser, vi måste nämligen känna till en art för att kunna skydda den. Listan kan göras lång på tillfällen då material ur samlingarna har använts för art- och miljöskyddsarbete. Bland annat har det använts för projekt från Länsstyrelser, kommuner och myndigheter, och även varit värdefullt i art- och miljöskyddsarbete tillsammans med ArtDatabanken, IUCN och Naturvårdsverket. Samlingarna har också bidragit till att man kunnat rödlista arter, ta fram faktablad för hotade arter och åtgärdsprogram för rödlistade arter.

En naturvetenskaplig informationscentral

I museets uppdrag ingår att vetenskapligt dokumentera naturhistorien utifrån samlingar, att fungera som en naturvetenskaplig informationscentral. En förutsättning för att forskning ska kunna bedrivas på samlingarna är att materialet är väldokumenterat och noggrant etiketterat.

Göteborgs naturhistoriska museum är den enda institutionen i Västra Götaland som kartlägger och dokumenterar förändringar i det naturhistoriska arvet och den biologiska mångfalden längs Sveriges västkust.

Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:26