Sök i samlingarna

En viktig del av arbetet med museets samlingar är att digitalisera dem så att de blir tillgängliga och kan användas. Registrering av föremål pågår kontinuerligt. I dagsläget finns fyra ingångar eller sökfunktioner; sök i de zoologiska samlingarna, sök i insektssamlingen, sök i geologikatalogen samt sök i fotosamlingen.

Senast uppdaterad: 2019-01-30 13:56