Om museet

Göteborgs naturhistoriska museum.

Välkommen till den biologiska mångfaldens hus!

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Det bildades 1833 med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund. Museet flyttade 1923 från Ostindiska huset till en egen nyuppförd byggnad i Slottsskogen och fick 1981 en tillbyggnad med utställningslokaler och verkstäder.

Museets samlingar omfattar cirka 10 miljoner djur och den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av jordens fauna - från encelliga amöbor till den stolta afrikanska elefant som tronar i däggdjursalens mitt.

Unika djur och miljöer

I den marina sektionen återfinns en ung blåval och i avdelningen om människans utveckling kan vi möta en skalenlig kopia av Lucy. Unikt för museet är Olof Gyllings välbevarade dioramor som förblivit orörda sedan 20-talet. Museets permanenta utställning rymmer också ett antal förklaringsmodeller till olika naturvetenskapliga skeenden. Därtill arrangeras föredrag inom relevanta områden, med såväl interna som externa föreläsare. 

Museet är medlem i NAMSA - Naturhistoriska museers samarbetsorganisation – och dess europeiska motsvarighet CETAF. Vi ingår även i ICOM, International Council of Museums, en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet med syfte att utveckla och förbättra världens museer.

Sedan den 1 januari 1999 ägs och drivs museet av Västra Götalandsregionen och sedan 2003 ingår vi i Västarvet - Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv.

Information & kontakt

Besöksadress: Museivägen 10

Postadress: Box 7283, 402 35 Göteborg

Tfn: 010-441 44 00
E-post: gnm@vgregion.se 

En del av Västarvet

Verksamheten vid Göteborgs naturhistoriska museum drivs av Västarvet - Sveriges största regionala förvaltning för natur och kulturarv. Läs mer om Västarvet

En mycket bra upplevelse i Swedish Welcome's certifiering

Vi ingår i Swedish Welcome, för bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling. Läs mer om certifieringen

Senast uppdaterad: 2019-03-28 15:02