Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bottenfauna vid svenska västkusten

En beige sjöstjärna mot rosa beige bakgrund
Sjuarmad sprödstjärna Luidia ciliaris
Fotograf: Klas Malmberg

Projektet syftar till undersöka vilka arter av marina bottenlevande evertebrater (ryggradslösa djur) som finns vid den svenska västkusten och hur biodiversiteten vid havsbottnarna ändrats över tid. Det görs i samarbete med ArtDatabanken och Göteborgs Universitet. Projektet överlappar delvis med två andra projekt: Barcode-sekvensering av marina ryggradslösa djur och Nakensnäckor och andra bakgälade snäckor.

Arbetet består dels i att omhänderta, kunskapssäkra och digitalt registrera insamlat material från olika marina undersökningar vid svenska västkusten, bland annat från Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, där museet var mycket engagerat. I övrigt består arbetet dels i att digitalisera insamlingsdata från äldre marina undersökningar som utförts i museets regi, främst från den gamle museichefen L.A. Jägerskiölds inventeringar 1921-1938. Slutligen används erhållna data för att göra jämförande analyser av långsiktiga förändringar av vilka arter som finns, var de finns samt om de är vanliga eller ovanliga.

Resultaten visar på kraftiga förändringar på över 70 års tid, som troligen är orsakade av mänskliga aktiviteter som bottentrålning och övergödning. Informationen från de marina undersökningarna har bidragit till ett förbättrat underlag för etablering och förvaltning av marina reservat. Informationen om förändringar i förekomst och utbredning används även vid rödlistningen av marina evertebrater, se rödlistan 2015.

Westling, A., ed. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken.

Rödlistade arter i Sverige 2015 finns nedladdningsbar här
(sidan öppnas i nytt fönster)

Rapport:

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014.
Svenska artprojektets marina inventering – slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.

Slutrapporten finns nedladdningsbar här (pdf-dokument, 5.44 MB, öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig artikel:

Obst, M, Vicario, S., Lundin, K., Berggren, M., Karlsson, A., Haines, R., Williams, A., Goble, C., Mathew, C., Güntsch, A. 2017. Marine long-term biodiversity assessment suggests loss of rare species in the Skagerrak and Kattegat region. Marine Biodiversity, doi:10.1007/s12526-071-0749-5.

Artikeln finns som nedladdsningsbar pdf här (sidan öppnas i nytt fönster)

Populärvetenskaplig artikel:

Lundin, K. & Obst, M. 2017. Historisk förlust av biologisk mångfald i Västerhavet. Fauna och Flora 2017(4):26-27.

Övriga publiceringar:

Läs mer om Svenska artprojektets marina inventering i museets årstryck:  
Lundin, K. & Azurduy Högström, C. 2008. Faunistiskt Nytt 2007 - Marina evertebrater. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2008: 31-50.

Kontakt

Kennet Lundin
Tfn: 010-441 42 45 

Senast uppdaterad: 2018-01-29 16:07