Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nakensnäckor och övriga bakgälade snäckor

Bakgälade snäckor är en grupp marina blötdjur och bland dem ingår de så kallade nakensnäckorna, vilka saknar skal, men är mångformiga och ofta tydligt varningsfärgade - vilket vi människor snarare uppfattar som vackert och tilltalande. Museet är involverat i samarbetsprojekt med internationella forskarteam och ArtDatabanken för att studera och lyfta fram information om djurgruppen, som före projektet var relativt dåligt känd i svenska vatten. Vi arbetar samtidigt med uppbyggnaden av den största svenska referenssamlingen av bakgälade snäckor på museet, och projektet överlappar med två andra av museets projekt: Bottenfauna vid svenska västkusten och Barcode-sekvenser av marina ryggradslösa djur.

Projektet om bakgälade snäckor har gradvis vuxit sedan starten 2012 tillsammans med Klas Malmberg, Aquatilis. Vi bedriver en kurs för sportdykare om hur man finner och identifierar nakensnäckor och andra bakgälade snäckor, i samarbete med flera dykcentra vid svenska västkusten, samt även i Indonesien och Filippinerna. Vi har gjort den första svenska fälthandboken om nakensnäckor, publicerat artfakta och en digital bestämningsnyckel på Artdatabankens hemsida, samt har skrivit flera forskningsartiklar tillsammans med en internationell forskargrupp.

Boken om nakensnäckor:

Malmberg, K. & Lundin, K. 2015. Svenska Nakensnäckor. Waterglobe, Halmstad 128 pp.

Artfakta och Artnyckel på ArtDatabankens hemsida

Lundin, K., Malmberg, K. & Pleijel, F. 2017-2018. Artfakta om 91 arter av nakensnäckor i Nationalnyckeln. www.artfakta.artdatabanken.se.

Lundin, K., Malmberg, K. 2018. Artfakta om 39 arter av bakgälade snäckor (exkl. nakensnäckor) i Nationalnyckeln. www.artfakta.artdatabanken.se.

Lundin, K., Malmberg, K. 2017-2018. Interaktiv bestämningsnyckel över alla i Sverige förekommande arter av bakgälade snäckor, inklusive nakensnäckor. www.artnyckeln.se.

Notis på Artdatabankens hemsida:
http://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/nyckelfardiga-nackensnackor/

Presentation på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala i april 2017:
https://urskola.se/Produkter/201799-UR-Samtiden-Flora-och-faunavard-2017-Med-blick-for-nakensnackor

Vetenskapliga artiklar:

Lundin, K., Korshunova, T., Malmberg, K. & Martynov, A. 2017. Intersections of historical museum collections and modern systematic methods: the case of a relict population of the Arctic nudibranch Dendronotus velifer G.O. Sars 1878 in a Swedish fjord. Contributions to Zoology, 86 (4) 303-318.

Fritt nedladdningsbar på nätet: http://www.ctoz.nl/cgi/t/text/get-pdf?c=ctz;idno=8604a04

Korshunova, T., Martynov, A., Bakken, T., Evertsen, J., Fletcher, K., Mudianta, I W., Saito, H., Lundin, K., Schrödl, M. & Picton, B. 2017.

Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia (Mollusca, Gastropoda): aeolidacean taxonomic reassessment with description of several new families, genera and species. ZooKeys 717: 1–139.

Fritt nedladdningsbar på nätet: http://zookeys.pensoft.net

Korshunova, T., Martynov, A., Bakken, T., Evertsen, J., Fletcher, K., Mudianta, I W., Saito, H., Lundin, K., Schrödl, M. & Picton, B. 2017. Corrigenda: Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 725: 139–141 (2017). doi: 10.3897/zookeys.725.23022.

Fritt nedladdningsbar på nätet: http://zookeys.pensoft.net

Korshunova, T., Lundin, K., Malmberg, K., Picton, B. & Martynov, A. First true brackish-water nudibranch mollusc provides new insights for phylogeny and biogeography and reveals paedomorphosis-driven evolution. Submitted.

Populärvetenskapliga artiklar:

Lundin, K. & Malmberg, K. 2013.  Nakensnäckor – fyra nya arter av ”havets divor” påträffade i Sverige. Fauna & Flora 108(1):14-20.

Lundin, K. & Malmberg, K. 2014.  Höstprakt i nudingland. Fauna & Flora 109(3):22-26.

Lundin, K. & Malmberg, K. 2016.  Nya fynd av nakensnäckor vid svenska västkusten. Fauna & Flora 111(2):11-13.

Lundin, K., Malmberg, K., Martinsson, S. & Picton, B. 2017. Ny snigelkott på västkusten. Fauna & Flora 112 (3): 18-19.

Läs även:

Carlberg, T. 2017. Dyka med nakensnäckor. Fauna och Flora 112(1): 10–19.

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/tidskriften-fauna-och-flora/pdfer-tidigare-nummer/2017/nr1-2017/dyka-med-nakensnackor.pdf

Läs mer om nakensnäckor i museets årstryck 2017:  

Lundin, K. & Azurduy Högström, C. 2017. Faunistiskt Nytt 2016 - Marina evertebrater. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2017: 23-31.

Länk till sida på GNM´s webb om nakensnäckor

 

Kontakt

Kennet Lundin
Tfn: 010-441 42 45 

Senast uppdaterad: 2018-01-31 11:29