Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vargens biologi

Följ vargens spår och lär dig mer om vargens biologi och vad den betyder för oss människor.

Utseende och utbredning

Vargen tillhör, precis som räven, familjen hunddjur. Vargen är störst av alla vilda hunddjur och också den art som har den största utbredningen. Man kan hitta vargar i Nordamerika, Europa och Asien.

Vargar i olika delar av världen är anpassade till olika förhållanden och ser därför lite olika ut. Vargarna i norr har till exempel tjockare päls än de vargar som finns längre söderut. Vargarnas färg och storlek varierar också mellan de olika livsmiljöerna. De största vargarna hittar man på tundran i Alaska. Vargarna på tundran kan vara nästan helt vita för att smälta in i det arktiska landskapet.

Vargarna i barrskogen är något mindre än vargarna på tundran. En varg i våra skogar väger cirka 20-60 kilogram och blir cirka 80 centimeter i mankhöjd. Skandinaviens vargar är oftast gråaktiga med ljusa teckningar i ansiktet. Längre österut kan man hitta vargar som har mörk, nästan svart päls. Vargarna i Sydeuropa och på arabiska halvön är mindre till storleken och ljusare till färgen än sina släktingar i norr.

Uppgifter:

  • Läs mer om vargens utbredning och rita in utbredningsområdet på en världskarta.

  • Beskriv vargarna på tundran och vargarna i öknen. Förklara varför de skiljer sig från varandra.

Vill du veta mera?

www.rovdjursskolan.se

www.de5stora.com

 Polarvargar från Alaska och en varg från den arabiska halvön. Foto från Wikimedia Commons 

Hur många vargar finns det?

Det är ingen som vet säkert hur många vargar det finns totalt, men man räknar med att det finns någonstans mellan 200 000 och 250 000 vargar i världen. Flest vargar finns i Kanada och i Eurasiens barrskogar.  I Skandinavien (Sverige och Norge) kunde man under vintern 2020-2021 räkna ca 480 vargar. Man räknar vargarna genom att följa deras spår i skogen och genom att samla in varg-bajs för DNA-analys.

Uppgifter:

  • Varför räknar man vargarna i Sverige och Norge tillsammans och inte var för sig?

  • Varför är det viktigt att veta hur många vargar det finns?

Vill du veta mera:

www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Varg-population-skandinavien

Vargen i Sverige

Vargen vandrade in söderifrån till Sverige efter den senaste istiden. Vargen har funnits i Sverige ungefär lika länge som människan. Under 1700-talet tror man att det kan ha funnits flera tusen vargar i Sverige.

I takt med att människorna blev fler och höll mer tamboskap ökade konflikten mellan varg och människa. För att förhindra att vargen rev tamboskap jagade människorna allt mer varg. Jakten i kombination med att människorna skövlade skog för att odla upp mer mark gjorde att vargens förutsättningar försämrades och vargarna minskade i antal. Det gick så långt att vargen så gott som försvann från Sverige. 1966 fridlystes vargen i ett försök att rädda de djur som eventuellt fanns kvar.

På 1980- talet levde en tik och två hanar i Värmland. De här vargarna fick valpar med varandra och ända fram till 2008 härstammade alla vargar i Skandinavien från de här tre vargarna.  Eftersom vargarna härstammar från så få djur kom de alla snart att vara släkt med varandra. Det här kallas inavel och kan bland annat leda till att vargarna blir sjuka och att färre valpar föds. 

Efter 2008 har fyra nya vargar vandrat in från Finland och Ryssland. De här vargarna var inte släkt med vargarna som redan fanns här och därför har de haft stor betydelse för vargens framtid i Skandinavien.

De nya vargarna har fått valpar med vargar från Skandinavien. Valparna har nu blivit vuxna och börjat få egna valpar. Det här har gjort att graden av inavel hos vargarna har minskat. De flesta av de cirka 480 vargar som finns i Sverige lever i landets mellersta delar, så som Värmland och Dalarna. Det finns också vargar i Norrland och i de södra delarna av Sverige. 

Uppgifter:

  • Rita en karta över Sverige och måla vargens utbredningsområde.

  • Titta på en karta över Europa vilken väg måste vargar från Finland och Ryssland ta för att komma fram till vargarna i Skandinavien.

  • Varför är det svårt för vargarna att vandra in i Skandinavien?

  • Vilka risker kan inaveln på lång sikt ha för Skandinaviens vargar?

Vad äter vargen?

Vargen är ett rovdjur som främst är köttätare men ibland händer det att vargar också äter mat från växtriket, till exempel bär. Till skillnad från björnen kan vargen inte leva på enbart växter och bär, den behöver äta kött för att klara sig. I Skandinavien är älg vargens viktigaste bytesdjur.

I Sverige är älgen vargens viktigaste bytesdjur. Foto: wikimedia commons

Uppgifter:

  • Rita en näringskedja där vargen ingår.

Vargflocken

Vargar är sociala djur. Det betyder att de trivs med att vara flera tillsammans. Vargflocken är egentligen en vargfamilj som består av en hane, en hona och deras ungar. Honan och hanen kallas för alfa par eller ledarpar och de håller ofta ihop hela livet.

Ungarna föds i april-maj i en lya som honan grävt ut. De små ungarna stannar kvar i närheten av lyan så länge de diar. Ibland fungerar äldre syskon från tidigare år som barnvakter medan de vuxna är ute på jakt.

På sommaren och hösten använder sig vargfamiljen ofta av samlingsplatser där flockmedlemmarna samlas efter jakter eller efter att någon gjort egna strövtåg. Under sommaren och hösten rör sig och jagar familjen tillsammans men på vintern blir det vanligare att ungarna börjar göra egna vandringar.

Vargungarna flyttar vanligen från sin familj då de är ett eller två år gamla. De unga vargarna ger sig då ut för att leta upp en partner som de kan bilda en ny familj tillsammans med.

Har du en vargfråga som du inte fått svar på?  
Fråga en expert på Göteborgs naturhistoriska museum

 Mejla din fråga hit:

pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-11-01 11:42