Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Woodlands – En utställning om skogen, konnektivitet, relationer och mystik i en levande skog

  • En bild som ligger i bildspelet
    Bild 1 av 2
  • En bild som ligger i bildspelet
    Bild 2 av 2

Utställningsperiod 1 juni – 3 november. En utställning om skogen – konnektivitet, relationer och mystik i en levande skog / Läs mer >

Samtalet om vår skog har många röster. Ekonomer, forskare, skogsägare och biologer förser oss med bilder i ord och siffror. Men det är lövverkets prassel, fågelsången, vattnets porlande och mykorrhizans lågmälda mummel som ger oss en aning om den komplexitet och rikedom som skogen härbärgerar.

Hur ska man bäst förstå vad en skog egentligen är? Vad är dess värde? Hur kan vi relatera till skogen? Inom ekopsykologi finns en världsbild där allt i naturen är levande och påverkar varandra, och där människan har ett kosmiskt ansvar. Vetenskapen visar samtidigt dessa sammankopplingar genom en mängd olika vetenskapliga metoder, genom biologi, geometri och musik.

Är människan fortfarande den relevanta referensramen? Den nuvarande miljökrisen understryker vikten av att gå bortom den antropocentriska referensramen och förstå att vi inte är planetens yttersta objekt. Med en pågående klimatförändring och utarmning av den biologiska mångfalden är det angeläget att samtalet om skogen kan föras på flera olika sätt och med en diversitet av uttryck.

Sju konstnärers undersökande

Utställningen visar sju konstnärers undersökande av sin relation till skogen och tar med oss på en resa i att förstå några av dessa tankar och uttryck i smyckekonst, bildkonst och installationer.

Bildkonstnären Iris Alexandrov visar fotografi, film, installationer och ljudverk som beskriver konnektivitet, diversitet och samband. Hennes undersökning består av att möta skogen i en symbolisk bildvärld som rör sig mellan ljus och mörker, mellan materialitet och upplevelse. Här möter vi skogen som en levande gemenskap som kommunicerar genom kemiska signaler i flödet av ljud, ljus och näringsämnen sammankopplade i ett nätverk av liv.

Smyckekonstnärerna Sofia Bankeström, Åsa Elmstam, Petronella Eriksson, Catarina Hällzon, Therese Johansson och Lena Lindahl visar smycken och korpus som berättar om mer än en funktion. De är verk som inbjuder till bruk och interaktion, till en yttre och inre dialog där det stora ryms i det lilla. Materialen och teknikerna är många. Men oavsett om verken är av trä, fiskskinn, älgtand eller silver är de formade utifrån konstnärernas levda erfarenhet av det komplexa samspel vi kallar skog och dess myllrande rika språk.

Välkomna på vernissage lördag 1 juni kl. 12.00!

Håll utkik i vårt kalendarium för programpunkter kopplade till utställningen.
Se hela kalendariet här >>

Senast uppdaterad: 2024-05-27 14:54