Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hasselsnokar stoppar Kolmårdens berg- och dalbana

Platsen i Kolmårdens djurpark där den nya berg- och dalbanan Wildfire byggts är ett viktigt område för den hotade hasselsnoken. Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att upphäva bygglovet för attraktionen, bland annat efter ett yttrande från vår naturvårdsexpert Leif Lithander.

Leif Lithander är intendent på Göteborgs naturhistoriska museum och har bred kunskap om hasselsnoken, bland annat efter att under många år ha arbetat med inventeringar av arten. När han besökte platsen där Wildfire nu har byggts kunde han snabbt konstatera att det rör sig om ett kärnområde för hasselsnoken. 

- Det är ett otroligt fint skogsområde. Hasselsnoken har goda möjligheter till förökning, och eftersom fler hasselsnokar föds än dör i ett område av den här typen innebär det att populationen i ett betydligt större geografiskt område fylls på genom att individer vandrar ut från platsen.

Hasselsnoken - en hotad art

I Sverige klassas hasselsnoken som utrotningshotad och anges i rödlistan som sårbar. Arten har ett mycket starkt skydd genom EU:s habitatdirektiv. Man får inte skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Detta kan stå i motsättning till utbyggnadsplaner.

I fallet med Kolmårdens djurpark beviljade Norrköpings kommun ett bygglov redan 2014, utan att ha upprättat en detaljplan för området. Ärendet överklagades först till länsstyrelsen där bygglovet upphävdes med hänvisning till bristande beslutsunderlag.

Högsta instans

I nästa steg överklagade Kolmårdens djurpark till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur upphävde länsstyrelsens beslut. Och nu, i slutet av oktober, har ärendet alltså slutligen avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

 - Inför förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen blev jag kallad som sakkunnig för klagandesidan som företräddes av advokat Karin Dunér, tidigare chefsjurist på Naturvårdsverket, säger Leif Lithander.

Wildfire saknar bygglov

Det var privatpersoner i området som hade ansökt om prövningstillstånd i MÖD, bland annat med hänvisning till att domen från Mark- och miljödomstolen stred mot EU:s art- och habitatdirektiv. Exempelvis var det inte var utrett om banan skulle förstöra viktiga livsmiljöer för hasselsnok och större vattensalamander.

- Parken chansade dock på att domen från Mark- och miljödomstolen skulle stå sig och färdigställde berg- och dalbanan. MÖD gick dock på klagandesidans linje och fastställde Länsstyrelsens beslut vilket gör banan till ett svartbygge, säger Leif Lithander.

Viktig för framtiden

Han hoppas att domen ska leda till att fler kommuner och exploatörer får upp ögonen för det starka skydd som EU:s art- och habitatdirektiv innebär. 

- Det är väldigt bra eftersom domen är prejudicerande. Just nu finns flera liknande fall i Sverige där platser med hotade arter står i begrepp att exploateras. Jag hoppas att kunskapen om artskyddet ökar och att det kan kyla ner alltför ivriga exploatörer.

Banan är byggd - skadan är skedd

Men för hasselsnokarna och de andra arterna som vistas runt berg- och dalbanan är skadan redan skedd. Wildfire står just nu still, men byggarbetet har ändrat förutsättningarna på platsen.

- Skadan som är gjord på den övervintringsplatsen går inte att reparera. Utanför det området i parken är förhållandena dock fortfarande bra, säger Leif Lithander.

Och när det gäller Kolmårdens Djurpark AB tänker de inte ge upp hoppet om att få bygglov för berg- och dalbanan.

- Vi hade naturligtvis hoppats på ett annat besked, även om vi var förberedda för olika scenarion. Vi har nu lämnat in ansökan om detaljplan till Norrköpings kommun och hoppas naturligtvis på en snabb process, säger Christer Fogelmarck, tillförordnad vd.

Klicka på den här länken för att läsa domen från Mark- och miljööverdomstolen

 

Senast uppdaterad: 2016-11-08 17:08