Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Unika typer i en fantastisk samling

Typsamlingen på Göteborgs naturhistoriska museum är minst sagt unik. En så kallad typ är ett referensmaterial som används i vetenskapliga sammanhang för forskare från hela världen. I museets samlingar finns 2000 typer av varierande slag.

Alla kända djurarter har vetenskapliga namn. För att det ska finnas en stabilitet och för att man ska veta till vilken djurart namnet hör har ett system med typexemplar inrättats. När man beskriver en ny djurart så ska forskaren välja ut ett exemplar som typ för arten. Till detta exemplar, som då benämns holotyp är det vetenskapliga namnet för all framtid knutet och det utgör därmed ett referensexemplar för namnet och djurarten i fråga.

Ofta används flera exemplar vid nya artbeskrivningar. De övriga exemplaren, som mer beskriver variationen inom arten, benämns paratyper. Om beskrivningen gjorts utan att en holotyp har utsetts kallas alla de exemplar som ingått i beskrivningen för syntyper.

Vetenskapliga referenser

Typer är referensmaterial för vetenskaplig forskning och placeras i Naturhistoriska museers samlingar. Göteborgs naturhistoriska museum, har i likhet med alla andra Naturhistoriska museer i världen, har ett ansvar om att bevara och vårda sitt typmaterial för kommande generationer av forskare.

2000 typer i samlingarna

Göteborgs naturhistoriska museums typsamling består av ungefär 2000 typer av olika djurgrupper. Stora grupper av typmaterial utgörs av bland annat maskar och leddjur såsom mångfotingar, insekter och spindeldjur, men också av ryggradsdjur. I denna samling av ryggradsdjur är reptiler störst med ca 180 exemplar medan fiskar har knappt 70 och amfibier 50 typexemlar. Idag finns 800 av dem digitaliserade och sökbara i museets databas. Digitaliseringsprocessen är pågående och tillägg görs kontinuerligt.

Internationell räckvidd

Typmaterialet är en internationell referensplattform och är värdefull för museet då det innebär att forskare vänder sig till eller besöker museet för sin forskning. Det innebär också att museet blir internationellt erkänt och utnyttjat. Vi har årligen besök av ett stort antal forskare som utnyttjar samlingarna och speciellt typsamlingen. Det innebär också att museet omnämns publikationer av arbeten i zoologisk systematik i internationella tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2022-11-11 10:38