Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Djurens placering i museet

(English below.) Varför finns tagghudingarna vid fiskarna och bläckfiskarna med musslorna? I de två korridorerna på plan tre är djuren ordnade så att djurgrupper som är släkt med varandra står tillsammans.

Sjöstjärnor och andra tagghudingar finns i samma korridor som sjöpungar, fiskar, grodor, reptiler och sköldpaddor. Korridoren leder vidare till sälar och människor, därefter till valar. Övriga däggdjur och fåglar finns på plan fyra. De har alla ett gemensamt ursprung och en liknande tidig utveckling hos embryot, och bildar tillsammans en grupp som kallas deuterostomer. I antropocenrummet finns ett träd som avbildar deras evolutionära släktförhållanden. 

I den motsatta korridoren på plan tre finns djur som representerar andra linjer inom djurens evolution. Kräftdjuren, spindeldjuren och insekterna finns tillsammans eftersom de tillhör gruppen leddjur.

Bläckfiskarna finns tillsammans med musslorna eftersom musslor, snäckor, sniglar och bläckfiskar alla tillhör gruppen blötdjur.  

The placement of the animals at the museum

Why are the echinoderms placed with fishes and the cephalopods placed with the bivalves? In the two corridors on level three the animals are arranged so that groups of animals that are related to each other stand together. 

Sea stars and other echinoderms are placed in the same corridor as sea squirts, fishes, frogs, reptiles and turtles. The corridor leads on to humans and seals, and then to the whales. Other mammals and birds are found on floor four. They all have a common origin and a similar early development of the embryo, thus they form a group that is called deuterostomes. In the Anthropocene room  is a cladogram that depicts their evolutionary relationships. 

In the opposite corridor on floor three there are animals representing other evolutionary lines among the animals. Crustaceans, arachnids and insects are placed together since they belong to the arthropods. The cephalopods are placed with the bivalves, since mussels, snails, slugs, squid and octopuses all belong to the molluscs.

Senast uppdaterad: 2022-11-15 13:59