Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Workshop: Små världar i stora naturen

Lördag 20 juli kl. 12.00-13.30 / Läs mer >

Om aktiviteten

Vilka är de små varelserna som lever i döda träd? Hur kan vi bättre lägga märke till deras lilla värld?

Följ med Betty Wallingford på en resa in i naturens underbara värld. Under denna workshop bjuds barnen in att skapa en popup-utställning för att uppskatta livet som finns på oväntade platser. I början av workshopen får barnen höra en berättelse om livet inuti ett dött träd. De kan pyssla med olika verktyg och material för att skapa skyltar och saker som kan hjälpa andra att lägga märke till de små insekter, svampar och andra små varelser som bor där. Barn är ansvariga för det vi skapar som en del av utställningen – en lyssningsapparat för att höra de tysta ljuden av små insekter? Ett magiskt förstoringsglas? I slutet av workshopen går vi utanför museet för att sätta upp vår utställning och bjuda in familj, vänner och andra besökare att delta.

Tillsammans kommer vi att upptäcka ekosystemet av döda träd och hjälpa andra att uppskatta denna lilla och viktiga värld.

Workshopen ger en möjlighet för barn att skapa och upptäcka på egen hand, så vi ber föräldrar att ta ett steg bakåt och i stället besöka museet under workshopen. Vi välkomna familjer igen i slutet av workshopen för att dela med oss av vad barnen har skapat.

Workshopen är en del av programverksamheten kopplad till utställningen Woodlands. Läs mer om utställningen här >>

Praktisk information

Föranmälan: Registrera deltagande via denna länk. Workshopen har plats för 15 barn i åldrarna 6 - 9. Bekräftelse kommer att skickas till din e-post. Om du inte längre kan delta i workshopen, vänligen avboka din plats så att andra kan vara med. Kontaktuppgifter sparas upp till tre månader efter workshopen och raderas sedan. 
Kostnad: Gratis. Museet har fri entré för barn och unga under 20 år. Läs mer om museets entréavgifter här >> 
Plats: Vi samlas i foajén. Första delen av workshopen sker i lokalen Klasslabbet på entréplan. Andra delen utomhus.  
Övrigt: Kläder efter väder. 

Information in english

The workshop will be held in Swedish, but if needed, children participating can get information in English.  

Who are the tiny creatures that live in dead trees? How can we better notice this little world? 

Join Betty Wallingford on a journey into the wonderful world of nature. During this workshop, children are invited to create a pop-up exhibition to stop and appreciate the life that exists in unexpected places. At the beginning of the workshop, children will hear a story about life inside of a dead tree. They may tinker with diverse tools and materials to create signs and objects that can help others notice these small insects, fungi, and other small creatures. Children are in charge of what we create as part of the exhibition – a listening device to hear the quiet sounds of little insects? A magical magnifying glass? At the end of the workshop, we’ll head outside the museum to set up our exhibition, inviting family, friends, and other visitors to take part. 

Together we’ll explore the ecosystem of dead trees and help others appreciate this small and important world. 

The workshop is a part of the programming connected to the exhibition Woodlands. Read more about the exhibition here >>

Practical information 

Registration: Register participation via this link. There are 15 spots for children between the ages of 6 and 9. Confirmation will be sent to your email address. If you can’t participate, please cancel your reservation, so that someone else can get the spot. Contact information is saved up to three months, and then it will be erased.  
Cost: Free of charge. The museum has free entrance for children under 20 years of age. Read more about the museum’s entrance fees here >> 
Place: We meet up in the reception area. The first part of the workshop will take place in the classroom on the entrance floor. The other part outside.  
Other: Suitable clothes for the weather. 

Senast uppdaterad: 2024-06-24 08:31