Röd skogssnigel

Röd skogssnigel är en av våra 23 kända snigelarter i Sverige. Läs om snigelns kännetecken, var den finns och vad den lever av.

Kännetecken

Röd skogssnigel (Arion rufus) är vanligen mörkt tegelröd men den kan variera i färg och alla typer av röda och bruna färger förekommer. Den kan ibland vara helt svart. Den kan bli något större än den svarta skogssnigeln, ibland upp till 15-17 cm lång. Slemmet är gult eller orange.

Förekomst

Röd skogssnigel kommer ursprungligen från Centraleuropas lövskogar. Den har ofta utplanterats avsiktligt som en vacker trädgårdsdekoration. Det första fyndet i Sverige gjordes i Slottsskogen i Göteborg 1850 av A.W. Malm, som då var chef på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Snigeln hade antagligen hamnat i Göteborg med importerade växter som köpts in till Slottsskogen. När Gustaf V och drottning Viktoria lät bygga Solliden på Öland i början av 1900-talet planterade man ut röda skogssniglar från Tyskland i parken. Sniglarna har sedan spridit sig på Öland.

Senare har den röda skogssnigeln upptäckts på flera håll bl a i Stockholmstrakten, i Närke, Östergötland och Skåne. I några fall vet vi att de flyttats dit från Öland, Frankrike eller Danmark av trädgårdsägare. Påfallande ofta hittar man den i närheten av någon handelsträdgård. Troligen har sniglarna hamnat där med importerade växter. Arten har spridda förekomster i Syd- och Mellansverige. Den kan också spridas oavsiktligt med trädgårdsväxter. Den röda skogssnigeln trivs i lövskog, och sprids bara långsamt. 

Röd skogssnigel är en vacker snigel som inte orsakar någon nämnvärd skada i trädgården. 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26