Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Evertebratsamlingen

De ryggradslösa djuren, evertebraterna, omfattar alla de djurgrupper som inte tillhör ryggradsdjuren, vertebraterna. I museets samlingar finns närmare 10 miljoner exemplar av ryggradslösa djur från olika grupper. De förvaras till största delen som spritpreparat, men det finns även stora torrpreparerade samlingar av framförallt insekter.

Jägerskiölds marina samling

År 1921 till 1939 genomförde den tidigare museichefen L.A. Jägerskiöld en inventering av den bottenlevande makrofaunan – djur som är större än två millimeter – som lever vid den svenska västkusten.
I samlingarna finns 34 000 poster av 1 500 stationära svenska arter, tagna vid 450 stationer från Svinesund i norr till Kullaberg i syd, från kustnära grundområden ända ut till djuphålorna i Skagerrak.

Detta är en unik samling som är den enda äldre heltäckande inventeringen från hela västkusten. Den visar hur artsammansättningen i Västerhavet såg ut innan intensiv bottentrålning, föroreningar och övergödning förändrade havet. Samlingen är en långtidsstudie av havsbottnarna och en referensbank för forskning och naturvård. 

Nyare marina samlingar

På museet finns samlingar av bottenlevande ryggradslösa djur från miljöövervakningsprogram vid svenska västkusten från 1970- till 1990-talen. Det finns även samlingar från inventeringar av biodiversitet av ryggradslösa djur vid svenska västkusten från  2000- och 2010 -talen, initierade av Svenska artprojektet,  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Parasitmaskar

Museet har Sveriges största samling av parasitmaskar, som sugmaskar, bandmaskar och hakmaskar, och även parasitiska grupper av rundmaskar. Totalt omkring 30 000 samlingsposter, men varje sådan post kan innefatta många individer. Stommen i samlingen består av de tidigare museicheferna Nybelins (specialist på bandmaskar, haptormaskar, sugmaskar) och Jägerskiölds (specialist på nematoder) samlingar. Denna samling är av internationellt intresse för forskare som arbetar med parasiter, men också intressant för ekologer och systematiker. 

Mollusksamlingen

Till mollusker, även kallade blötdjur, räknas bland annat sniglar, snäckor, musslor och bläckfiskar. Museets mollusksamling är mycket stor och består totalt av cirka 350 000 prover. Tyngdpunkten ligger på land- och sötvattensmollusker. Bland landmolluskerna är det nationella materialet, insamlat under den så kallade Markfaunainventeringen av unikt omfång och täckningsgrad. Liknande material men i mindre omfattning finns även från Norge och Danmark.

Samlingen innefattar även material av sötvattenslevande små- och stormusslor från Sverige. Här ryms även ett stort antal prover av landmollusker från andra delar av Västpalearktis och de atlantiska öarna. Förutom den torra samlingen finns också omfattande spritmaterial av framförallt sniglar. I detta material ingår ett stort antal prover av kulturspridda arter, framför allt spansk skogssnigel. Denna del av samlingen växer varje år.

Westerlundsamlingen

En betydelsefull del av mollusksamlingen är den så kallade Westerlundsamlingen. Den omfattar land- och sövattensmollusker från hela den västpalearktiska regionen. Materialet sattes samman av den svenske molluskforskaren Carl Aagard Westerlund (1831–1908) – ett stort namn inom malakologin. Samlingen ligger till grund för hans verk Fauna der in der paläarctischen Region (Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden Binnenconchylien som utkom i sju band.

Samlingen är betydelsefull för taxonomiskt och nomenklatoriskt arbete med den västpalearktiska land- och sötvattensmolluskfaunan. Den används ofta av forskare. Materialet är ännu inte datalagt men ett register finns över identifierat typmaterial.

Kontakt evertebratsamlingen

Kennet Lundin, parasitmaskar och marina evertebrater
Tfn: 010-441 42 45 

Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:08