Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Insektssamlingen

Insektssamlingen på Göteborgs naturhistoriska museum innehåller flera miljoner exemplar av insekter från stora delar av världen. Samlingen utgör ett unikt referensmaterial i vilket vi kan se hur insektsfaunan förändrats över tid, sedan tidigt 1800-tal.

Skalbaggssamlingen

Samlingen av skalbaggar innehåller närmare en miljon skalbaggar. Huvudsamlingen som endast innefattar svenska arter är en av landets till individantal största. Nästan samtliga av Sveriges 4 300 skalbaggsarter finns representerade. Det äldsta materialet är från mitten av 1800-talet. 

En stor del av materialet i huvudsamlingen kommer från museets markfaunainventering, som pågick från 1920-talet fram till 1981. Tyngdpunkten har legat på sållning av markförnan men även en del slaghåvning och andra fångstmetoder har förekommit. Detta har bidragit till att vissa marklevande familjer är mycket rikt företrädda till exempel Carabidae (jordlöpare) och Staphylinidae (kortvingar). 

Mycket material har också tillkommit genom att samlingar donerats av privatpersoner, och genom direkt insamling av museets personal. Förutom huvudsamlingen finns ett stort antal samlingar med blandat material både från Sverige och andra delar av världen.

Bland de äldre samlingarna återfinns bland annat Olof Fåhræus samling från början av 1800-talet, samt Carl H. Lindroths omfattande samling av jordlöpare. Värda att nämna är också I. B. Ericsons och Emil Sandins samlingar från tiden runt sekelskiftet.

Mycket material finns också som ännu inte är genomgånget och systematiskt inordnat. Museet har även ett stort antal skalbaggslarver i sprit, cirka 800 prover som till största delen är obestämda.

Den nordiska fjärilsamlingen

Museets samling av nordiska fjärilar omfattar drygt 100 000 monterade exemplar. Fördelningen på individbasis mellan stor- och småfjärilar uppskattas till 70/30. Samlingen, som inryms i 27 skåp om totalt 862 lådor, är systematiskt ordnad huvudsakligen efter Cat. Lep. Sueciae (1987). I lådorna finns namnetikett och reserverad plats för samtliga nordiska fjärilarter utom exklusivt isländska.

Samlingen har en stark tyngdpunkt på material från Västsverige och i synnerhet Göteborgsområdet. Det grundläggande arbetet utfördes av Josef Schulz, som var anställd som preparator vid avdelningen på 1950-talet och själv insamlat och monterat en stor del av storfjärilarna.

Andra samlingar, som införlivats i huvudsamlingen och som haft stort inslag av fjärilar från västkusten och Göteborg, har donerats av till exempel S. Langert, C. Eliasson, E. Djurvall, J. Jonasson och A. Lewin. Den senares samling – som var mycket omfattande – var dessutom särskilt viktig eftersom den innehöll ett dominerande inslag av de för övrigt dåligt representerade småfjärilarna.

Skinnbaggar

Den svenska huvudsamlingen av skinnbaggar innehåller cirka 80 000 exemplar, till största delen bestämda av C. C. Coulianos. Förutom alla de djur som insamlats under markfaunainventeringen ingår en del äldre material, bland annat vattenskinnbaggar insamlade av A. W. Malm samt A. Janssons samling.

Steklar

Museet har även en stor samling av steklar. Där ingår bland annat G. F. Möllers stekelsamling, vilken också inkluderar C. G. Thomson-typer, samt A. Lewins samling. Vidare finns ett mycket omfattande material av torrpreparerade och spritlagda myror, i huvudsak insamlade under markfaunainventeringen.

Tvåvingar (flugor och myggor)

Såväl spritkonserverat som torrpreparerat material finns. Den torra samlingen har bestämts till familjenivå av H. Andersson (Lund). Bland det torra materialet bör särskilt nämnas A. W. Malms samling av blomflugor (Syrphidae) från Västsverige.

Övriga insektsgrupper

Materialet av övriga insektsordningar är betydligt mindre. Största delen av det torrpreparerade svenska materialet är dock artbestämt och uppordnat. Speciellt kan nämnas trollsländor och hopprätvingar (vårtbitare, syrsor och gräshoppor). Nästan allt insektsmaterial är eller kan göras tillgängligt för forskare och andra entomologiskt intresserade. Kontakta då museets personal.

Kontakt insektssamlingen

Charlotte Jonsson
Tfn: 010-441 42 58 
Epost: 
charlotte.g.jonsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:20