Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Typsamlingen

Typsamlingen på Göteborgs naturhistoriska museum är minst sagt unik. En så kallad typ är ett referensmaterial som används i vetenskapliga sammanhang för forskare över hela världen. I museets samlingar finns cirka 2 000 typer.

Olika typer

Alla kända djurarter har ett vetenskapligt namn. För att vi ska veta till vilken djurart ett artnamn hör har ett system med typexemplar inrättats. När forskare ska beskriva en ny djurart väljer de ut ett exemplar som typ för arten. Till detta exemplar, som då benämns holotyp är det vetenskapliga namnet för all framtid knutet och det utgör därmed ett referensexemplar för namnet och djurarten i fråga. Ofta används flera exemplar vid nya artbeskrivningar.

De övriga exemplaren, som mer beskriver variationen inom arten, benämns paratyper. Om beskrivningen gjorts utan att en holotyp har utsetts kallas alla de exemplar som ingått i beskrivningen för syntyper.

Vetenskapliga referenser

Typer är referensmaterial för vetenskaplig forskning och placeras i naturhistoriska museers samlingar. Göteborgs naturhistoriska museum, har i likhet med alla andra naturhistoriska museer i världen, ett ansvar om att bevara och vårda sitt typmaterial för kommande generationer av forskare.

2000 typer i samlingarna

Museets typsamling består av ungefär 2000 typer av olika djurgrupper. Stora grupper av typmaterial utgörs av bland annat maskar och leddjur såsom mångfotingar, insekter och spindeldjur, men också av ryggradsdjur. I denna samling av ryggradsdjur är reptiler störst med ca 180 exemplar medan fiskar har knappt 70 och amfibier 50 typexemplar.

Internationell räckvidd

Typmaterialet är en internationell referensplattform och är värdefull för museet då det innebär att forskare årligen vänder sig till eller besöker museet för sin forskning. Det innebär således att museet blir internationellt erkänt och utnyttjat samt omnämns i publikationer och internationella vetenskapliga tidskrifter.

Sökbart material

Idag finns 800 av museets typexemplar digitaliserade och sökbara i museets databas. Digitaliseringsprocessen är pågående och tillägg görs kontinuerligt.

Kontakt typsamlingen

Charlotte Jonsson, evertebrater
Tfn: 010-441 42 58 
Epost: 
charlotte.g.jonsson@vgregion.se

Magnus Gelang, vertebrater
Tfn: 010-441 42 43 Mobil: 076 141 85 71
magnus.gelang@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:10