Geologisamlingen

Museets geologiska samling består av runt 18 000 objekt. Redan år 1778 finns det protokollfört att museet samlat in malmarter och petrifikater. Den geologiska samlingen är uppdelad i mineral, bergarter och fossil samt material från gruvfält och expeditioner.

Mineral

Mineralsamlingen består av ca 4 800 systematiskt indelade mineralstuffer. I samlingen finns mineral från både Sverige och resten av världen.  En mängd mineral är insamlade från Långban i Värmland - en av världens mineralrikaste platser. Ett antal meteoriter har under åren samlats in och flera av dessa finns även utställda i museet. 

Bergarter

Samlingen av bergarter är uppdelade i magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter i ett större, men för stunden ej känt antal. Här finns bland annat prover från olika lavaflöden på både Hwaii och Island samt aska från vulkanutbrott på Vesuvius. I samlingen finns även bergartsprov inköpta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Fossil

Fossildelen av den geologiska samlingen innehåller ca 4 000 fossil från perioderna kambrium till kvartär. Här finns fossil från de första fiskarna, förstenade kottepalmskottar, växtfossil från expeditioner t.ex. Svenska Polarexpeditionen 1901-1903, övervintringen till Spetsbergen 1872-1873, fossil från Kinnekulle, Jämtland och Gotland.

Sökbart material

En forskare kan utläsa mycket information från ett geologiskt prov. Den geologiska samlingen finns förvarad i ett magasin med ett klassiskt numrerat lådsystem. Materialet är därmed sökbart för forskare. Sök minreal, bergarter och fossil i geologikatalogen

Kontakt geologisamlingen

Åsa Holmberg
Tfn: 010-441 42 50 Mobil: 0737-58 89 25

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:26